En plena pandemia, sector salud no ejerció 37 mil mdp